Jong en kanker: AYA zorg!

AYA's (Adolescents & Young Adults) zijn jonge mensen die tussen 18 en 35 jaar voor het eerst te horen krijgen dat ze kanker hebben. Plotseling staat de wereld op z'n kop en zijn er hele normale vragen in een abnormale situatie. Denk aan vragen over opleiding, werk, voeding, sport, zelfstandigheid, relaties, vruchtbaarheid en seksualiteit. Juist dan is er zorg nodig die stilstaat bij wat de AYA nodig heeft tijdens en ook na kanker: leeftijdsspecifieke AYA zorg. Zodat de AYA de draad weer zo goed mogelijk op kan pakken.

In Nederland krijgen jaarlijks 2.700 jongvolwassenen te horen dat zij kanker hebben. That changes everything.

Patiënt

Zorgprofessional

Onderzoek

Steun ons

Wat is het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform

Binnen het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform werken zorgprofessionals samen met AYA’s om AYA zorg in ziekenhuizen in te richten.

Het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform is een kennis- en zorgnetwerk, opgericht om overleving en kwaliteit van leven van AYA’s te optimaliseren. Het Platform bundelt als netwerk maximaal alle kennis en kunde van 'kanker op de AYA leeftijd'. Dit netwerk waarin zorgprofessionals (professionele deskundigheid), AYA’s (ervaringsdeskundigheid) en patiëntenorganisaties in co-creatie en co-participatie hecht samenwerken draagt zorg voor ‘state of the art’ leeftijdsspecifieke en integrale AYA zorg. Dit wordt ondersteund door opleiding en uitgedaagd door wetenschappelijk onderzoek. Het Platform groeit omdat steeds meer ziekenhuizen, professionals uit de eerste lijn en de informele zorg aansluiten.

Wat is AYA zorg?

AYA zorg is leeftijdsspecifieke zorg voor jong volwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar. AYA zorg gaat uit van een integrale, holistische zorgvisie en focust op kwaliteit van leven van AYA’s tijdens en na kanker. Hierbij maakt de vorm van kanker, soort behandeling of fase van ziekte niet uit. Een belangrijk uitgangspunt is dat AYA zorg begint bij diagnose.

Kanker en de behandeling ervan, kan veel invloed hebben op thema’s die belangrijk zijn in het leven van de jongvolwassene. Denk aan (het behoud van) vruchtbaarheid, het hervatten van een opleiding, het verkrijgen van werk, het verwerven van een eigen plek in de maatschappij en het bouwen aan relaties. Daarom werkt AYA met het ‘ik en mijn’ AYA zorgconcept bij AYA zorg.

Waar is AYA zorg?

Bekijk het AYA zorgnetwerk op de landkaart voor een overzicht van deelnemende ziekenhuizen en op welke manier toegang tot AYA zorg verkregen kan worden.

Naast de AYA zorg in de ziekenhuizen, wordt er jaarlijks een AYA congres georganiseerd: SPACE 4 AYA.
Dit is een congres voor AYA’s én zorgprofessionals waarin maximaal (nieuwe) kennis en kunde over verschillende ‘Kanker op de AYA leeftijd’ thema’s inspirerend en uitnodigend uitgewisseld worden. SPACE 4 AYA geeft de deelnemer een stevige ‘Kanker op de AYA leeftijd’ kennis upload waarmee je in de praktijk verder kan en draagt daarmee bij aan een betere kwaliteit van leven van de AYA.

Waarom AYA zorg?

AYA's, naasten en zorgprofessionals delen hun indrukwekkende verhalen. Zij laten hun persoonlijke drive zien: waarom is AYA zorg zo belangrijk?

Kanker rond je twintigste is écht wat anders

"Zonder deze zorg had ik de behandeling, zowel fysiek als mentaal niet op deze manier kunnen doorstaan. Tevens had ik mijn leven nooit zo snel weer op de rit kunnen krijgen. Ik vind dat elke jong volwassenen die te maken krijgt met een kwaadaardige ziekte deze integrale zorg-op-maat verdiend!”

Steun ons

Stichting Nationaal 'Jong & Kanker' Platform heeft uw hulp nodig! Het platform ontvangt nog geen structurele financiering. Donaties en subsidies zijn belangrijk voor betere AYA zorg, meer wetenschappelijk onderzoek naar kanker op de AYA leeftijd en het actueel houden van onderwijs & opleiding. De stichting heeft de ANBI status.

LAATSTE NIEUWS

Aankondiging petitie tweede kamerLees meer +15 januari 2019 By Marla De Haan in Nieuws

Petitie Tweede Kamer

Tweede kamerlid RensLees meer +14 januari 2019 By Marla De Haan in Nieuws

Werkbezoek tweede kamerlid D’66 Rens Raemakers

Flyer Thema middag ouders van AYA'sLees meer +14 januari 2019 By Marla De Haan in Nieuws

AYA Jong & Kanker Ouder Middag

TOP