Jong en kanker: AYA zorg!

AYA's (Adolescents & Young Adults) zijn jonge mensen die tussen 18 en 35 jaar voor het eerst te horen krijgen dat ze kanker hebben. Plotseling staat de wereld op z'n kop en zijn er hele normale vragen in een abnormale situatie. Denk aan vragen over opleiding, werk, voeding, sport, zelfstandigheid, relaties, vruchtbaarheid en seksualiteit. Juist dan is er zorg nodig die stilstaat bij wat de AYA nodig heeft tijdens en ook na kanker: leeftijdsspecifieke AYA zorg. Zodat de AYA de draad weer zo goed mogelijk op kan pakken.

In Nederland krijgen jaarlijks 2.700 jongvolwassenen te horen dat zij kanker hebben.
That changes everything.

Wat is het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform

Binnen het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform werken zorgprofessionals samen met AYA’s om AYA zorg in ziekenhuizen in te richten.

Het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform is een kennis- en zorgnetwerk, opgericht om overleving en kwaliteit van leven van AYA’s te optimaliseren. Het Platform bundelt als netwerk maximaal alle kennis en kunde van 'kanker op de AYA leeftijd'. Dit netwerk waarin zorgprofessionals (professionele deskundigheid), AYA’s (ervaringsdeskundigheid) en patiëntenorganisaties in co-creatie en co-participatie hecht samenwerken draagt zorg voor ‘state of the art’ leeftijdsspecifieke en integrale AYA zorg. Dit wordt ondersteund door opleiding en uitgedaagd door wetenschappelijk onderzoek. Het Platform groeit omdat steeds meer ziekenhuizen, professionals uit de eerste lijn en de informele zorg aansluiten.

Wat is AYA zorg?

AYA zorg is leeftijdsspecifieke zorg voor jong volwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar. AYA zorg gaat uit van een integrale, holistische zorgvisie en focust op kwaliteit van leven van AYA’s tijdens en na kanker. Hierbij maakt de vorm van kanker, soort behandeling of fase van ziekte niet uit. Een belangrijk uitgangspunt is dat AYA zorg begint bij diagnose.

Onderstaande figuur is een schematische weergave van het ‘ik en mijn’ AYA zorgconcept wat gebruikt wordt bij AYA zorg. Kanker en de behandeling ervan, kan veel invloed hebben op thema’s die belangrijk zijn in het leven van de jongvolwassene. Op de website is veel achtergrondinformatie te vinden over de verschillende thema’s.

Kanker rond je twintigste is écht wat anders

Waar is AYA zorg?

Onder organisatie van AYA zorg staat een overzicht van deelnemende ziekenhuizen en op welke manier toegang tot AYA zorg verkregen kan worden.

Naast de AYA zorg in de ziekenhuizen, wordt er jaarlijks een AYA congres georganiseerd: SPACE 4 AYA.
Dit is een congres voor AYA’s én zorgprofessionals waarin maximaal (nieuwe) kennis en kunde over verschillende ‘Kanker op de AYA leeftijd’ thema’s inspirerend en uitnodigend uitgewisseld worden. SPACE 4 AYA geeft de deelnemer een stevige ‘Kanker op de AYA leeftijd’ kennis upload waarmee je in de praktijk verder kan en draagt daarmee bij aan een betere kwaliteit van leven van de AYA.

Steun ons

Stichting Nationaal 'Jong & Kanker' Platform heeft uw hulp nodig! Donaties en subsidies zijn belangrijk voor betere AYA zorg, meer wetenschappelijk onderzoek naar kanker op de AYA leeftijd en het actueel houden van onderwijs & opleiding.

LAATSTE NIEUWS

Rosemarie JansenLees meer +24 september 2018 By Marla De Haan in Nieuws

AYA Award voor Rosemarie Jansen

Lees meer +04 juni 2018 By Eveliene in Nieuws

Workshop Bewegen Voor AYA’s

Logo Space4AYA CongresLees meer +18 mei 2018 By Eveliene in Nieuws

Space 4 AYA 2018 Special

TOP