AYA zorg

Leeftijdsspecifieke AYA zorg gaat uit van een integrale, holistische zorgvisie en focust op kwaliteit van leven van de AYA tijdens en na kanker, in alle fases van de ziekte en onafhankelijk van de tumorsoort. Die zorg begint bij diagnose. Integrale zorg wil zeggen dat de zorg medisch-technisch en psychosociaal één geheel is. Deze integrale aanpak is noodzakelijk omdat de AYA een ‘méns met een ziekte’ is. De zorg begint bij diagnose omdat vroege antwoorden en interventies op ‘normale vragen over ziekte, verloop en effecten op de kwaliteit van leven in een abnormale situatie van ‘kanker op AYA leeftijd’, latere zorg-consumptie kunnen voorkomen. Daarbij is wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en het gevolg van kanker op de AYA leeftijd belangrijk. Daarmee kunnen zorg en behandeling voortdurend verbeterd worden. Er is ook aandacht voor opleiding en onderwijs in leeftijdsspecifieke AYA zorg.

De AYA-zorg in Nederland wordt vormgegeven via echellonering met een regionaal AYA Kenniscentrum bij een UMC en een schil van ziekenhuizen, huisartsen of andere eerstelijn zorgpverleners om het centrum heen. Bij specifiekere of complexere zorg rondom leeftijdsspecifieke AYA issues, kan de huisarts of psycholoog of andere eerste lijn paramedicus of het regionale ziekenhuis het regionale AYA Kenniscentrum bij een UMC consulteren om informatie te krijgen waarmee zélf zorg verleend kan worden of om de AYA door te verwijzen naar het AYA zorgteam van het AYA Kenniscentrum. Motto vanuit patiëntenperspectief is leidend: ‘Zorg dichtbij waar dat kan, en in centrum als het moet’.

 

TOP