AYA zorg

AYA zorg gaat uit van een integrale, holistische zorgvisie en focust op kwaliteit van leven van de AYA tijdens en na kanker, in alle fases van de ziekte en onafhankelijk van de tumorsoort. Die zorg begint bij diagnose. Integrale zorg wil zeggen dat de zorg medisch-technisch en psychosociaal één geheel is. Deze integrale aanpak is noodzakelijk omdat de AYA een ‘méns met een ziekte’ is. De zorg begint bij diagnose omdat de visie van het platform is dat vroege antwoorden en zo nodig interventies op ‘normale vragen over ziekte, verloop en effecten op de kwaliteit van leven in een abnormale situatie van ‘kanker op AYA leeftijd’, latere zorg-consumptie kunnen voorkomen.

Daarbij is wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en het gevolg van kanker op de AYA leeftijd belangrijk. Daarmee kunnen zorg en behandeling voortdurend verbeterd worden. Er is ook aandacht voor opleiding en onderwijs in leeftijdsspecifieke AYA zorg.

TOP