AYA zorg

AYA zorg is afgestemd op jouw behoeften. Het is integrale zorg, dat wil zeggen dat het medisch-technisch deel één geheel vormt met het psycho-sociale maatschappelijke deel. Zorg die uitgaat van een ‘heel de mens’ benadering. Zorg die gericht is op de kwaliteit van leven, tijdens en na kanker. Er wordt ook veel energie gestoken in het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en het gevolg van kanker op de AYA leeftijd. Daarmee kunnen zorg en behandeling voortdurend verbeterd worden. Ook is het belangrijk in opleiding en onderwijs aandacht te besteden aan  leeftijdsspecifieke AYA  zorg.

TOP