Over ons

De doelstelling van Stichting  Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform is om jong volwassenen met kanker (AYA, Adolescent & Young Adult, 18-35 jaar) in Nederland de beste integrale zorg te kunnen geven. Tot voor kort waren deze AYAs onder de radar. Het Platform wil het zorgvacuum opheffen.

De stichting is op 23 september 2016 opgericht en heeft de ANBI status.

Meer weten? Hier vind je de Akte van oprichting, onze missie, visie en doelstellingen en de Jaarcijfers van 2016 .

Dagelijks Bestuur: prof. dr. Koos van der Hoeven (voorzitter), Robbert Bakhuijsen MSc MBA (penningmeester), Rhodé Bijlsma (secretaris). Overige bestuursleden: Pieternel van Beek MSc, Max Bos MSc, Marike Deutz MSc, prof. dr. Winette van der Graaf, prof. dr. Jourik Gietema, Rosemarie Jansen MANP, drs. Roy Lalisang, Simon Vermeer en dr. Anneke Westermann. Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Contact:

Per adres: IKNL, Janssoenborch 8e etage, Godebaldkwartier 419, 3511 DT Utrecht

ayanationaal@iknl.nl

T: 088 234 68 00

TOP