Missie, visie en doelstellingen

Missie

De missie van de Stichting Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform is dat heel Nederland bekend is met AYA zorg. De beste ‘state of the art’ leeftijdspecifieke en integrale AYA zorg is eenduidig en over heel Nederland verspreid voor hen die tussen de 18 en 35 jaar met kanker zijn gediagnosticeerd. AYA zorg wordt gevoed en mede ontwikkeld door wetenschappelijk onderzoek en gesteund door opleiding en onderwijs.

Visie

De visie van de Stichting Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform is dat ‘state of the art’ leeftijdspecifieke en integrale AYA zorg met een evenwichtige spreiding over Nederland, goede zorg is die ook betaalbaar is. Deze zorg kan bereikt worden als zorgprofessionals en AYA’s binnen het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform, in co-creatie en co-participatie, samenwerken en alle kennis en kunde over ‘kanker op de AYA leeftijd’ bundelen (centraliseren), met elkaar delen en volledig inzetten.

Download missie, visie en AYA zorgconcept in PDF

Doelstellingen

De doelstellingen van de Stichting Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform zijn:

 • Verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van leven van AYA’s
 • Bewerkstelligen van een maximale participatie van AYA’s in de maatschappij
 • Alle AYA’s in Nederland hebben toegang tot AYA zorg
 • Alle AYA’s en naasten hebben toegang tot een community
 • Zorgprofessionals in Nederland zijn bekend met AYA zorg en verlenen deze zorg passend bij hun functie en werkplek
 • Zorg dragen voor eenduidige AYA zorg in Nederland verricht volgens de geformuleerde uitgangspunten van AYA zorg
 • Stimuleren van maximale uitwisseling van kennis en kunde over AYA zorg onder zorgprofessionals
 • Stimuleren van opleiding/onderwijs voor zorgprofessionals om ‘state of the art’ AYA zorg te kunnen bieden
 • AYA zorg is evenwichtig verspreid over Nederland, bekijk hoe de organisatie van AYA zorg eruit ziet
 • Stimuleren van onderzoek doen, zowel medisch als psychosociaal, naar ‘kanker op de AYA leeftijd’
 • Ondersteunen bij een nationale AYA data registratie
 • Zorg dragen voor een structurele financiering van AYA zorg in Nederland
 • Nederland is bekend met AYA zorg
 • Onderhouden van (inter-)nationale contacten met stakeholders en AYA zorgorganisaties

Oprichting

De Stichting Nationaal ‘Jong & Kanker’ Platform is opgericht op 23 september 2016 en is als zelfstandige koepel organisatie gevestigd bij het IKNL in Utrecht.

De stichting heeft de ANBI status. Meer weten? Hier vind je de akte van oprichting, onze jaarcijfers van 2016, het jaarverslag van 2017, en het jaarverslag 2018. Deze zijn ook op te vragen bij het secretariaat.

TOP