AYA Missie & visie

De missie van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform: Nederland is bekend met AYA zorg. De beste ‘state of the art’ integrale AYA zorg, is over heel Nederland verspreid maar ook eenduidig, voor hen die als 18-35 jarigen (Adolescent & Young Adult, AYA) met kanker zijn gediagnosticeerd. Daarbij zijn in de praktijk de leeftijdsgrenzen (18 en 35) bespreekbaar. AYA zorg wordt gevoed en ontwikkeld door wetenschappelijk onderzoek en gesteund door onderwijs en opleiding.

Onze visie is dat ‘state of the art’ eenduidige AYA zorg, met een evenwichtige spreiding over heel Nederland, goede zorg is die ook betaalbaar is. Deze zorg kan bereikt worden als op het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform de AYA’ s én betrokken hulpverleners in co-partnerschap samen werken in een netwerk constructie en alle beschikbare professionele en ervaringsdeskundige kennis en kunde over ‘Kanker op de AYA leeftijd’ bundelen, delen en inzetten.

Lees hier meer over de missie, visie en doelstellingen van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform.

 

TOP