Bestuur

Het bestuur van de Stichting Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform bestaat uit zorgprofessionals, AYA’s en een naaste. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. Meer informatie over het doel van de stichting? Lees de akte van oprichting.

Samenstelling van het bestuur:
Dagelijks bestuur:

  • Prof. dr. Winette van der Graaf (voorzitter)
  • Robbert Bakhuijsen MSc MBA (penningmeester)
  • Drs. Rhodé Bijlsma (secretaris)

Overige bestuursleden:

  • Max Bos MSc
  • Prof. dr. Jourik Gietema
  • Drs. Roy Lalisang
  • Dr. Jacqueline Tromp
  • Sophia Sleeman

TOP