Bestuur

Het bestuur van de Stichting Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Platform bestaat uit zorgprofessionals, AYA’s en een naaste. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. Meer informatie over het doel van de stichting? Lees de akte van oprichting.

Samenstelling van het bestuur:
Dagelijks bestuur:

  • Prof. dr. ir. Koos van der Hoeven (voorzitter)
  • Robbert Bakhuijsen MSc MBA (penningmeester)
  • Drs. Rhodé Bijlsma (secretaris)

Overige bestuursleden:

  • Max Bos MSc
  • Prof. dr. Winette van der Graaf
  • Prof. dr. Jourik Gietema
  • Rosemarie Jansen MANP
  • Drs. Roy Lalisang
  • Dr. Jacqueline Tromp
  • Simon Vermeer

TOP