Space 4 AYA

SPACE 4 AYA is een jaarlijks blending symposium voor AYA’s én zorgprofessionals waarin maximaal alle (nieuwe) kennis en kunde over verschillende ‘Kanker op de AYA leeftijd’ thema’s inspirerend en uitnodigend uitgewisseld worden door middel van:

  • Interactieve presentaties door professionals en AYA’s in plenaire en parallelle sessies.
  • Posters en pitches van wetenschappelijke onderzoeksdata en ideeën.

SPACE 4 AYA geeft de deelnemer een stevige ‘Kanker op de AYA leeftijd’ kennis upload waarmee je in de praktijk verder kan en draagt daarmee bij aan een betere kwaliteit van leven van de AYA.

Tijdens de drie voorgaande SPACE edities mocht de programma-commissie 250-300 deelnemers begroeten. Het programma is een ‘must have been there’ voor zowel AYA’s als artsen, (jonge) medisch specialisten, (oncologie) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, diëtisten, arbeidsgeneeskundigen, bedrijfsartsen, huisartsen, psychologen, fysiotherapeuten, revalidatie-artsen, bestuurders, studenten. En elke professional / bestuurder die betrokken is bij leeftijdspecifieke AYA zorg, onderzoek en opleiding.

Alle informatie over SPACE4AYA 2017 vind je op: www.space4aya.nl.

SPACE 4 AYA 2018 is op donderdag 8 maart! Save the date, meer info volgt later.