Deskundigheidsbevordering

Tools voor zorgprofessionals ten behoeve van deskundigheidsbevordering

Boeken & artikelen

Bekijk de boeken & artikelen die je als zorgprofessional kunt gebruiken ten behoeve van deskundigheidsbevordering.

SPACE4AYA

Jaarlijks wordt er een AYA congres georganiseerd: SPACE4AYA. Dit is een congres voor AYA’s én zorgprofessionals waarin maximaal (nieuwe) kennis en kunde over verschillende ‘Kanker op de AYA leeftijd’ thema’s inspirerend en uitnodigend uitgewisseld worden. SPACE4AYA geeft de deelnemer een stevige ‘Kanker op de AYA leeftijd’ kennis upload waarmee je in de praktijk verder kan en draagt daarmee bij aan een betere kwaliteit van leven van de AYA.

e-module

E-module AYA zorg

Voor het actueel houden van de deskundigheid die vereist is om AYA zorg te kunnen verlenen is een E-module AYA zorg in ontwikkeling. Voor studenten geneeskunde is de E-module al wel beschikbaar.

TOP