Deskundigheidsbevordering

Tools voor zorgprofessionals ten behoeve van deskundigheidsbevordering

e-module

E-module AYA zorg

Voor het actueel houden van de deskundigheid die vereist is om AYA zorg te kunnen verlenen is een E-module AYA zorg in ontwikkeling. Voor studenten geneeskunde is de E-module al wel beschikbaar.

Boeken & artikelen

Bekijk de boeken & artikelen die je als zorgprofessional kunt gebruiken ten behoeve van deskundigheidsbevordering.

TOP