Verlenen van AYA zorg

Tools die je als zorgprofessional kunt inzetten bij het verlenen van AYA zorg

De AYA Vragenlijst

Als de AYA te horen krijgt dat hij of zij kanker heeft, ontstaan er veel zorgen en vragen, denk aan studie, emotie, werk, vruchtbaarheid, etc. Deze worden door het platform de ‘Ik & Mijn’ onderwerpen genoemd. Als verpleegkundig specialist zie je de AYA vanaf diagnose en kan jij de hem of haar het gehele traject door alle onderwerpen heen leiden. De arts wordt ontzorgd en bovendien heeft de verpleegkundig specialist meer expertise in huis om deze onderwerpen bespreekbaar te maken. Deze vragenlijst geeft een richting van welke vragen er kunnen zijn. Iedereen is uniek, dus het is vooral samen zoeken naar mogelijke oplossingen en verwijzingen bij specifieke problematiek. Het bespreekbaar maken van de dingen waar de AYA mee zit, kan ook al opluchting geven.

De Roadmap

Als de AYA te horen krijgt dat hij of zij kanker heeft, start de behandeling meestal snel. In het ziekenhuis zijn meerdere professionals van verschillende specialismen betrokken bij de behandeling en zorg. Om de AYA (en de naasten) in alle fases grip te geven op ‘wat, wanneer en door wie’ gebeurt, zijn er zorgpaden ontwikkeld. Als zorgprofessional werk je samen met de AYA in een multidisciplinair team samen aan een zorg ‘op maat voor de AYA’. Deze persoonsgebonden roadmap is afhankelijk van de diagnose en het al dan niet aanslaan van behandelingen.

Stappenplan Algemeen ziekenhuis

In een algemeen ziekenhuis is de incidentie 10-50 AYA's per jaar. Werk je in een algemeen ziekenhuis en wil je als zorgverlener in jouw ziekenhuis ook AYA zorg verlenen? Uitgangspunt is dat elke zorgprofessional in de basis leeftijdsspecifieke AYA zorg kan verlenen door de AYA te herkennen als 18-35 jarige en te erkennen dat in deze levensfase leeftijdsspecifieke zorg gewenst is. De 11 stappen in dit stappenplan maken inzichtelijk hoe een algemeen ziekenhuis AYA zorg kan opstarten en implementeren.

Stappenplan AYA centrum

In een UMC is de incidentie 300-350 AYA's per jaar. Daarom is er in een UMC een AYA Kenniscentrum met onder andere een AYA-poli zorgteam en een AYA-MDO onder leiding van een verpleegkundig specialist. De behandelend specialist is nauw betrokken bij dit team. De 12 stappen in dit stappenplan maken inzichtelijk hoe een UMC AYA zorg en een AYA-poli zorgteam kan inrichten zodat het behoort tot één van de AYA kenniscentra in Nederland.

Kwaliteitskader AYA zorg

Uitgangspunt: in principe geeft elke zorgprofessional in Nederland leeftijdsspecifieke AYA (Adolescent & Young) zorg. AYA zorg is geëchelonneerd georganiseerd, anticiperend op de zorgbehoefte van de AYA vanaf diagnose. In het kwaliteitskader dat door zorgprofessionals en AYA's is afgesproken staan zowel de organisatie, faciliteiten en expertise in AYA zorg beschreven als de kenmerken van leeftijdsspecifieke zorg.

AYA zorgkaart

De AYA zorgkaart laat in een oogopslag zien op welke wijze AYA zorg in Nederland is georganiseerd en aan welke criteria de zorgprofessional of de instelling moet voldoen om basis of complexe AYA zorg te verlenen.

Communicatie & PR

De organisatie biedt zorgprofessionals en instellingen die AYA zorg verlenen communicatie & PR materiaal met de AYA look & feel in huisstijl, waaronder de AYA patiëntenfolder, banners, jaarverslagen, inlegvellen voor de algemene ziekenhuizen en de AYA Kenniscentra bij de UMC's. Deze zijn geprint op te vragen bij de bureau ondersteuning, of je kunt communicatie & pr materiaal downloaden.

TOP